Logo
 • Webshop
 • Pretraga
 • Hrvatski

Odaberite jezik

Funkcija OUT

Nevjerojatno je koliko krivih i netočnih informacija prijevoznici i vozači jedan drugom prenose o ovoj funkciji. Možda je problem upravo u usmenoj predaji pri čemu se u svakoj sljedećoj komunikacijskoj karici ovog lanca jedan dio točne informacije izgubi ili se doda neki dio netočne informacije. Objasniti ćemo tko smije i kada koristiti funkciju OUT.

Zašto postoji funkcija OUT?

Postoje određene vrste prijevoza koje se obavljaju vozilima koja su opremljena tahografom, a prema Uredbi (EZ)  br. 561/2006 takve vrste prijevoza su oslobođene poštivanja ili cijele Uredbe u kojima se govori samo o vremenima vožnje, pauza i odmora. Drugim riječima, sva vozila koja svojim tehničkim  karakteristikama ispunjavaju određene tehničke uvjete, moraju biti opremljena tahografom, ali kada se istim takvim vozilima obavlja određeni specifični prijevoz, onda niti vozač, niti prijevoznik ne moraju poštivati odredbe ili cijele Uredbe ili dijela Uredbe.

Bilježenje takve vrste prijevoza je jednostavno - kada vozač obavlja takav specifični prijevoz izvadit će svoj tahografski listić i na njegovu poleđinu će rukom zapisati o kakvom prijevozu je riječ te će navesti točno vrijeme od kad započinje takvu vrstu prijevoza. Po završetku takvog prijevoza, opet će rukom, na poleđini tahografskog listića navesti točno vrijeme kada je završio s takvim prijevozom. Unutar tog navedenog vremenskog perioda, vozač je sam označio da nije bio dužan poštivati odredbe EU Uredbe. Bez obzira što je vozač oslobođen odredbi Uredbi i to je označio na svom tahografskom listiću, tahografski listić se postavlja u tahograf i kompletna evidencija o svim radnim aktivnostima vozača se i nadalje vodi pomoću tahografa.


Image in Article

AKTIVIRANJE FUNKCIJE

Digitalni tahografi (od skora i pametni tahografi) su druga priča - kod njih nema mogućnosti ručnog zapisivanja na karticu vozača, već je u izborniku tahografa, među ostalim, navedena funkcija OUT OF SCOPE (ili kraće OUT) kojom vozač sam može označiti vrijeme početka svojih aktivnosti kada ne mora poštivati Uredbu, kao i vrijeme kraja takvih aktivnosti. Dakle, digitalna tehnologija je natjerala konstruktore tahografa da vozaču omoguće kako da na svoju digitalnu vozačku karticu označe kada počinju i prestaju raditi van područja djelovanja Uredbe. 

Aktiviranje ove funkcije je moguće obaviti i s umetnutom karticom vozača u tahograf (to uvijek moraju napraviti vozači  kada za vrijeme svog rada koriste ovu funkciju), ali i bez umetnute kartice vozača u tahograf (to se može napraviti samo u slučaju kada na javnoj cestovnoj površini vozilom upravlja osoba koja nije vozač i nema svoju vozačku karticu).

Kako se ukjučuje/isključuje funkcija OUT?

 1. Funkcija se može uključiti samo na jedan način: u trenutku kada se započinje s takvim načinom rada, nakon umetanja i učitavanja svoje digitalne vozačke kartice (ili bez nje). U izborniku tahografa treba označiti početak korištenja ove funkcije.
 2. Nakon uključenja u donjem lijevom kutu ekrana će se pojaviti poruka OUT, što znači da je funkcija uključena.

  Međutim, bez obzira što je funkcija uključena, tahograf cijelo vrijeme bilježi sve vozačke aktivnosti. Stoga će nakon početka vožnje (kretanja vozila) u donjem lijevom kutu ekrana, umjesto riječi OUT na kratko (par sekundi), opet biti prikazan upravljač s učitanom karticom (jer se vozilo kreće), a nakon toga se tahografski prikaz opet vraća na prikaz funkcije OUT. Kada vozač stane s vozilom, umjesto riječi OUT će se zakratko prikazati ona aktivnost vozača koja se nastavlja bilježiti (npr. rad sa simbolom čekića), a nakon nekoliko sekundi prikaz će se opet vratiti na riječ OUT. Ako vozač samostalno, za vrijeme stajanja vozila, promjeni aktivnost u npr. pauzu/odmor (simbol kreveta), ta aktivnost će biti prva prikazana na zaslonu tahografa, a nakon toga se tahografski prikaz opet vraća na riječ OUT. Dakle bez obzira što je vozač označio da obavlja svoje aktivnosti kada ne treba poštivati dijelove Uredbe ili čak cijelu Uredbu, sve njegove aktivnosti se i nadalje bilježe i u tahografu i na njegovoj digitalnoj vozačkoj kartici. Ova igra se ponavlja sve do isključenja funkcije OUT.

3. Funkcija OUT se može isključiti na dva načina: ili ponovnim pozivanjem izbornika u kojem se označava da prestaje vrsta prijevoza kada vozač ne mora poštivati Uredbu ili jednostavnim vađenjem digitalne vozačke kartice iz tahografa.

 

Funkcija OUT se samostalno isključuje svaki put kada vozač umetne ili izvadi svoju digitalnu vozačku karticu.

Svako vađenje kartice iz tahografa (ili stavljanje kartice u tahograf ako je prethodno funkcija OUT bila uključena), vraća tahograf u njegov standardni radni način rada (vozački) kada je funkcija OUT isključena. 

KOJE VRSTE PRIJEVOZA SU IZUZETE?

Izuzetaka ima jako puno, ali su to vrlo specifične vrste prijevoza tako da ih u stvarnosti, praksi ima relativno malo. U članku 3. Uredbe (EZ) br. 561/2006  navode se sve vrste prijevoza za koje su u potpunosti oslobođene Uredbe. Neki od primjera su:

 • linijski prijevoz putnika udaljenosti do 50 km
 • vozila čija je najveća konstrukcijska brzina manja od 40 km/h
 • vozila oružanih snaga, civilne zaštite, vatrogasnih službi ili snaga za održavanje javnog reda, ali samo kada se prijevoz obavlja uz zadaće tih službi
 • nekomercijalni prijevoz humanitarne pomoći u hitnim intervencijama ili spašavanjima
 • staromodna vozila koja imaju povijesni status i koja se koriste za nekomercijalni prijevoz tereta ili ljudi
 • vozila koja se koriste u svrhu testiranja, razvoja, popravaka ili održavanja ili vozila koja su nova ili obnovljena i koja još nisu u funkciji
 • specijalizirana vozila za pružanje pomoći na cesti u radijusu od 100 km od njihova sjedišta
Image in Article

Image in Article

Opet pojednostavljeno, temeljem članka 13. iste Uredbe, pojedine vrste prijevoza su oslobođene samo odredbi o vožnjama, pauzama i odmorima.  Evo dijela takvih vozila:

 • prijevoz koji obavljaju poljoprivredne, šumarske, stočarske ili ribarske tvrtke kada voze teret iz svoje djelatnosti na udaljenosti od 100 km  od svoje tvrtke
 • poštanski prijevozi ako se obavljaju vozilima NMD manje od 7,5 t ali samo na udaljenostima do 100 km i pod uvjetom da djelatnost vožnje nije glavna djelatnost vozača
 • vozila auto škola za vrijeme obuke vozača
 • prijevoz vozilima za zabavne ili cirkusne radnje
 • prijevoz životinjskog otpada ili lešina koji nisu namijenjeni za prehranu ljudi
 • prijevoz vozilima koje se obavlja isključivo unutar zatvorenih (ne javnih) površina kao što su luke i željeznički terminali
 • prijevoz živih životinja s gospodarstva do lokalnih tržnica ili klaonica ali do 100 km udaljenosti itd.

O svakom od prije navedenih vrsta prijevoza (kao i o onima koji nisu navedeni) mogla bi se napisati mala tehnička uputa s detaljnim objašnjenjima kada i pod kojim uvjetima neka vrsta prijevoza može biti izuzeta od poštivanja cijele ili dijela Uredbe.  Na žalost na našem tržištu takvih uputa nema - iste nedostaju ali to je jedan sasvim drugi problem! U svakom slučaju ako netko koristi ovu funkciju, onda u eventualnim kasnijim inspekcijskim postupcima pomoću ostale prijevozničke dokumentacije mora dokazati zašto ju je koristio  i da li ju je uopće imao pravo koristiti. Bez obzira koristili ovu funkciju ili ne, vozači i prijevoznici moraju biti svjesni da ih ona oslobađa samo onih odredbi  Uredbe koje govore o vremenima vožnje, pauza između vožnji i odmorima. Nitko, ama baš nitko, čak i ako uključi funkciju  OUT, nije oslobođen odredbi koje govore o radu vozača - bilo neprekidnom, prosječnom tjednom radu, maksimalnom tjednom radu, noćnom radu i pauzama između rada. Odredbe o radu su propisane  nacionalnim Zakonom i nitko nije oslobođen ovih pravila. Također, nitko nije oslobođen niti uredne evidencije radnih aktivnosti. Bez obzira, pa makar neprekidno koristili ovu funkciju, vaš tahografski listić ili digitalna kartica moraju biti u tahografu i vozač mora uredno voditi svoje aktivnosti, predavati podatke poslodavcu na evidenciju tj. periodično kopirati podatke sa svoje digitalne kartice vozača.


Vozači i prijevoznici su dužni dobro poznavati propise kako bi funkciju OUT koristili samo onda kada im to propisi dozvoljavaju. Kasnije dokazivanje ispravnosti korištenja ove funkcije se može zahtijevati i postojanjem drugih prometnih dokumenata iz kojih je vidljivo da se funkcija koristila s razlogom.


PRIMJERI KORIŠTENJA FUNKCIJE OUT

Image in Article

Prijevoznička tvrtka gdje vozači /dostavljači navečer pakiraju svoja vozila u krugu tvrtke (nije javna cestovna površina) i skladištari tijekom noći pomiču vozila radi utovara. U tom slučaju skladištari prije pomicanja vozila mogu aktivirati funkciju OUT (u tahografu ne treba biti niti digitalna vozačka kartica), pomaknuti vozilo i ostaviti funkciju uključenu. Sutradan ujutro, kada vozač dođe do vozila, ubacivanjem svoje kartice u tahograf, funkcija će se automatski isključiti i vozač će legalno nastaviti svoje aktivnosti. Naravno, niti jedan inspektor neće povjerovati dispečeru da je vozio vozilo unutar kruga tvrtke više od jednog ili dva kilometra bez kartice. Inspektori su dovoljno školovani da znaju prepoznati takve situacije kada ih se pokuša prevariti!

Image in Article

Vatrogasno vozilo koje iz Zagreba ide tijekom ljeta ugasiti požar u Dalmaciji. Naravno da će vozač pod plavim rotacijama aktivirati opciju OUT. Međutim, kada se jednom ugasi požar i kada se umorni vatrogasci vraćaju iz Dalmacije u Zagreb (dakle samo voze vozilo bez ikakve potrebe za žurbom) ili ako to isto vozilo voze na servis npr. iz Zagreba u Split ili negdje idu na nekakvu smotru vatrogasaca (dakle samo voze svoje teretno vozilo) - onda funkcija OUT ne smije biti uključena. Tada i vatrogasni vozač mora poštivati sve odredbe i Uredbe zakona.

Image in Article

Služba pomoći na cesti gdje policija zahtjeva od takve službe da dođe na teren s teretnim vozilom za prijevoz drugih vozila, pokupi razbijeno vozilo s ceste i oslobodi prometnicu za daljnje prometovanje. Kada dobije takav nalog, vozač će uključiti funkciju OUT, osloboditi tu prometnicu zastoja i kada počne normalno prevoziti svoj teret (razbijeno vozilo na njegovoj platformi je samo teret tog prijevoznika), funkciju mora isključiti i nastaviti prometovanje. Takvo vozilo ne smije upotrebljavati funkciju OUT niti u trenucima kada prevozi pokvareno vozilo ili razbijeno vozilo na nekoj relaciji - npr. između Osijeka i Zagreba. Pokvareno vozilo je samo njegov teret u (na) teretnom prostoru, a on se bavi prijevozom tog pokvarenog vozila.

Image in Article

Teretni automobil N1 kategorije (takav ne treba imati tahograf) , ali povremeno vuče priključno vozilo  tako da kombinacija NDM-a ovih dvaju vozila prelazi preko 3,5 tona. Tada, vučno vozilo, tj. njegov vozač  mora voditi evidenciju radnih aktivnosti pomoću tahografa. U svim slučajevima kada se vozilo vozi bez priključnog vozila, tahograf može ostati prazan (bez umetnute digitalne kartice vozača) ali se tada mora koristiti funkcija OUT. U trenutku kada se za takvo vozilo zakači prikolica (bez obzira da li vučete i neki teret na njoj ili ne), vozač je dužan umetnuti svoju vozačku karticu u svoj tahograf (funkcija OUT će se automatski isključiti) i tada treba nastaviti voditi evidenciju pomoću tahografa. Vozači oprez, u ovom slučaju ne zaboravite da ste na cesti dužni imati kompletnu evidenciju što ste radili u tekućem danu i u prethodnih 28 dana.

Funkcija OUT

20190401 - Tko i kada smije upotrebljavati opciju OUT.pdf

Preuzmi (639,49 kB)

eNovine

Upišite svoju adresu e-pošte i primajte informacije o ponudama tvrtke Tahograf.

Kontakti

Sustavi kvalitete

U skladu s misijom društveno odgovornog poslovanja Tahograf zadovoljava sve ekološko-ekonomske aspekte održivog poslovanja te doprinosi povećanju razine sigurnosti na cestama i očuvanju okoliša. Ponosni smo nositelji certifikata kvalitete ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001, te znaka Hrvatska kvaliteta

Saznajte više

Društvene mreže

Pronađite nas na sljedećim društvenim mrežama:

Icon Up

Ova web stranica radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »