Logo

Odaberite jezik

Politika privatnosti

U nastavku je Politka privatnosti tahograf.hr portala

UVOD

Zajednički voditelj obrade je Tahograf d.o.o., Dr. F. Tuđmana 24, Sveta Nedelja, OIB: 73777060562. Zajednički voditelj obrade imenovao je i zajedničkog Službenika za zaštitu podataka koji je dostupan na zvo@tahograf.hr.

Politika privatnosti objašnjava koje osobne podatke prikupljamo putem naših web stranica, u koju svrhu, kako ćemo ih upotrijebiti, pod kojim ih uvjetima planiramo dostaviti drugim stranama, na koliko dugo ćemo ih pohraniti, koje mjere zaštite koristimo pri navedenim postupcima s osobnim podacima te koja su prava posjetitelja naših web stranica. U Politici privatnosti, riječi „mi“, „nas“ i „naše“ odnose se na Tahograf d.o.o. (dalje u tekstu Tahograf).

U ovoj Politici privatnosti, „osobni podaci“ odnose se na bilo koje informacije o Vama koje nam pružate, kao, na primjer, kad se prijavite za seminar ili nam ustupite svoje osobne podatke u zahtjevu za ponudu putem naše web stranice, uključujući (ali ne isključivo) svoje ime, prezime, kontakt podatke, adresu, datum rođenja, zanimanje, naziv poduzeća u kojem radite i sl.

Koje podatke prikupljamo i kako?

Osobni podaci koje prikupljamo su kontakt podaci te drugi osobni podaci potrebni za pružanje usluga. Osobne podatke prikupljamo kroz naše web stranice putem obrazaca za kontakt i automatski korištenjem web kolačića te kroz obrasce za upis ili prema ugovorima o izvršenju usluga. Dio podataka prikupljamo video nadzorom u nekim našim objektima.

Podaci koje prikupljamo direktno od vas

Kad osobne podatke prikupljamo direktno od vas korištenjem obrazaca uvijek vas informiramo o točnoj svrsi za koju su podaci prikupljeni ili nastojimo da ta svrha bude jasna sama po sebi primjerice na specifičnim obrascima za određene svrhe. Tako kada se prijavljujete za kreiranje korisničkog računa ili sudjelovanje na seminarima, ispunite online obrazac na našim stanicama, pošaljete nam e-poštu, ili nam na bilo koji drugi način, izravno dostavljate svoje podatke, od Vas ćemo zatražiti sljedeće podatke: adresu e-pošte, ime i prezime, broj telefona i slične podatke potrebne za ispunjavanje usluge ili omogućavanje korištenja neke od njih te za potrebu kontaktiranja.

Ovisno o okolnostima prikupljanja podataka, na našim web stranicama svi obavezni podaci biti će označeni asteriskom (*), a popunjavanje neobaveznih osobnih podataka ostavljamo vama na izbor. Sve tako prikupljene podatke koristiti ćemo u istu svrhu i štititi identičnim mjerama kao obavezne.

Video nadzorom u nekim od naših objekata prikupljamo podatke u svrhu zaštite osoba i imovine temeljem legitimnog interesa. Svaki objekt označen je propisanom obavijesti o video nadzoru.

Koja je svrha obrada podataka?

Obrade osobnih podataka koje provodimo vezane su uz pružanje usluga i informacija o našim uslugama.

Osobne podatke u obradama koristimo kako bismo ispunili svoje ugovorne obveze – pružili i sačuvali usluge poput certificiranja, obučavanja i edukacije, izvršili i poboljšali naše edukacijske programe. Isto tako osobne podatke koristimo u komunikaciji s vama i to kako bismo odgovorili na upite u vezi usluga i dostavili korisne podatke ili tražene informacije.

Kako biste stekli bolji uvid u načine korištenja osobnih podataka donosimo neke od konkretnih primjera:

 • Kreiranje i upravljanje Vašim korisničkim računima za on-line usluge
 • Omogućavanje pristupa određenim sadržajima seminara ili usluga za koje ste se prijavili
 • Poboljšanje i pojednostavljivanje korištenja sadržaja i usluga
 • Pružanje informacija o seminarima ili uslugama za koje ste se prijavili
 • Odgovaranje na Vaše upite i pružanje korisničke podrške
 • Upoznavanje s Vašim potrebama kako bismo Vam ponudili željene seminare i usluge te prikazali sadržaj koji Vas zanima
 • Slanje nadopune o najnovijim seminarima ili webinarima te drugim uslugama i događajima, kao i informacije vezane uz tržišnu komunikaciju te rad naših web stranica i njihovom vremenu ažuriranja
 • U nekim od naših objekata koristimo video nadzor u svrhu zaštite imovine i osoba

Koji su temelji prikupljanja/obrade podataka?

Osobne podatke prikupljamo temeljem zakonskih obaveza u svrhu sklapanja ugovora o uslugama za seminare i edukacije, potvrda o prisustvovanju i certifikata. Isto tako, koristimo ih za ispunjavanje ugovornih obaveza pri edukacijama, seminarima i drugim ugovorenim uslugama. Temeljem vaših privola prikupljamo osobne podatke koje koristimo u svrhu informiranja o našim programima na više načina – od slanja newslettera, odgovora na vaša pitanja do informacija o edukacijama za koje ste iskazali interes.

Tko ima pristup podacima?

Podacima pristupaju isključivo ovlašteni zaposlenici Tahografa te naši ugovoreni izvršitelji obrade. Napominjemo da su svi naši zaposlenici i vanjski izvršitelji educirani o zahtjevima Uredbe i postupanju u skladu s Uredbom, obvezani povjerljivošću te da svi izvršitelji primjenjuju adekvatne tehničke i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka. Vanjske izvršitelje koristimo za upotpunjavanje usluga koje Vam nudimo poput aktivacija usluga koje ste tražili, pružanjem ponude programskih rješenja poslovanja u oblaku te u svrhu izdavanja certifikata za završene edukacije. Vanjski izvršitelji imaju pristup samo ograničenom skupu vaših osobnih podataka i samo kad je to nužno da bi Vam omogućili određenu uslugu, a mi s njima imamo sklopljen ugovor o obradi osobnih podataka koji ih obvezuje da štite Vaše osobne podatke i ne obrađuju ih u vlastite svrhe. Osobni podaci ni u kojem slučaju neće biti prodani niti nezakonito ustupljeni trećim stranama.

Web stranice drugih tvrtki

Na našim web stranicama povremeno ćete naići na web poveznice na stranice drugih tvrtki koje nisu u domeni kontrole od strane Tahografa. Tahograf ni u kojem slučaju nije odgovoran za sadržaj, proizvode, usluge i postupke drugih tvrtki.

Rok pohrane osobnih podataka

Rokovi pohrane vaših osobnih podataka ovise o sljedećim čimbenicima: vremenu potrebnom da bismo izvršili uslugu za koju ste se prijavili te vremenskom rasponu na koji nas obvezuje naš pravni okvir, provođenje ugovora ili potreba da se riješe sporovi. Također, Vaše osobne podatke prikupljene privolom pohraniti ćemo i obrađivati do roka naznačenog kod prikupljanja ili do povlačenja privole. Dio rokova pohrane stoga definiramo internim aktima te po potrebi komuniciramo maksimalne rokove pohrane, no u slučaju da nam vaši osobni podaci nisu više potrebni mi ćemo ih vratiti ili obrisati i prije isteka maksimalnog roka pohrane.

Napominjemo da u slučaju kontaktiranja s našom Službom za korisnike, možemo, ako je to nužno, prikupiti dodatne osobne podatke. Ti dodatni podaci bit će izbrisani čim se vaš slučaj razriješi.

Rokove pohrane osobnih podataka redovito ažuriramo.

Koje su mjere zaštite?

Tahograf se vrlo ozbiljno zauzima za sigurnost vaših osobnih podataka i stoga koristimo, neprestano provjeravamo, testiramo i nadopunjavamo naše fizičke, tehničke i organizacijske mjere kojima se koristimo u svrhu sprječavanja slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, promjena, kao i neautoriziranih razotkrivanja ili pristupa vašim osobnim podacima.  Pristup Vašim osobnim podacima omogućen je samo onim našim zaposlenicima kojima je to nužno kako bismo Vam pružili usluge koje želite. Naši zaposlenici redovito su educirani o važnosti tajnosti podatka i održavanju privatnosti i sigurnosti vaših osobnih podataka.

Budući da niti jedna sigurnosna mjera nije savršena, preporučujemo Vam da i sami pazite na svoje zaporke, budući da je to jedan od najlakših načina kako možete sami upravljati sigurnošću vašeg računa. Za potrebe naših usluga, sigurnosne zaporke su automatski generirane i poželjno ih je promijeniti pri prvom korištenju. Preporučujemo zaporke ne zapisivati i posebice ne učiniti dostupnim drugima.

Komunikacija preko e-pošte ili bilo kojih drugih internetskih kanala nije sigurna, osim ako nije kriptirana.  Vaša komunikacija može proći kroz nekoliko zemalja prije nego što dođe do nas te mi ne snosimo odgovornost za bilo kakve neautorizirane pristupe ili gubitke osobnih podataka koji su izvan naše kontrole.

Koja su prava naših korisnika?

Našim korisnicima osiguravamo sva prava koja im garantira Uredba:

 • Pravo na pristup podacima

Imate pravo zatražiti potvrdu o tome obrađujemo li vaše podatke te ako da, dobiti pristup do tih podataka. U slučaju da obrađujemo veću količinu podataka koji se odnose na vas, možemo od vas tražiti specifikaciju vašeg zahtjeva za dostavu pojedinih konkretnih skupina podataka koje o vama obrađujemo.

 • Pravo na ispravak

U slučaju da uočite da o vama obrađujemo netočne ili nepotpune podatke ili ih želite izmijeniti, imate pravo tražiti ispravak odnosno nadopunu nepotpunih osobnih podataka. Kako bismo osigurali da o Vama uvijek obrađujemo samo točne osobne podatke potrebno je da nam bez odgađanja javite sve njihove promjene.

 • Pravo na brisanje („pravo na zaborav”)

Brisanje osobnih podataka možete tražiti primjerice ako smatrate da vaši osobni podaci više nisu nužni za svrhe u koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, smatrate se vaši osobni podaci nezakonito obrađuju ili ulažete prigovor na obradu. Povučete li privolu, mi ćemo vaše osobne podatke prikupljene temeljem privole odmah obrisati.

Međutim, molimo vas da uvažite da vaše podatke nećemo moći izbrisati ako su oni potrebni radi ispunjenja zakonskih obveza, ugovornih obveza i drugih pravnih temelja iz Opće uredbe o zaštiti podataka.

 • Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade vaših osobnih podataka, koje se može tražiti primjerice ako ste podnijeli prigovor na obradu podataka, sumnjate u točnost osobnih podataka koji se obrađuju ili u zakonitost njihove obrade, no ne želite da se ti podaci izbrišu ili su vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva.

 • Pravo na prenosivost podataka

Ako se obrada temelji na vašoj privoli ili ugovora sklopljenog s vama, a istodobno se izvodi automatiziranim sredstvima, imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje smo od vas dobili. Ako zatražite, vaše ćemo osobne podatke na siguran način prenijeti izravno drugom voditelju obrade, ako je to tehnički izvedivo.

 • Pravo na prigovor

U svakom ste trenutku, s obzirom na vašu posebnu situaciju, ovlašteni uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas, zbog čega ćemo obradu istih ograničiti. Također, u  bilo kojem trenutku imate pravo prigovoriti protiv obrade vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga. Nakon podnošenja prigovora vaše ćemo osobne podatke prestati obrađivati u navedenu svrhu.

 • Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

Ako smatrate da je obrada vaših osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: https://azop.hr, tel.: +385 1 4609 000.

 • Pravo na povlačenje privole

Ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na privoli, imate je pravo u bilo kojem trenutku povući, bez ikakvih posljedica.

Ispunjenje navedenih prava možete zahtijevati:

 • osobno ili pisanim putem na adresu: Tahograf d.o.o., Dr. F. Tuđmana 24, 10431 Sveta Nedelja
 • više informacija o tome kako postaviti zahtjev za ispunjenje prava ispitanika moguće je dobiti e-mailom na zvo@tahograf.hr ili telefonski na broj 01/3795-700

Napomena – pri postavljanju zahtjeva nužna je identifikacija podnositelja zahtjeva. Razlog je zaštita Vas kao vlasnika osobnih podataka.

Službenik za zaštitu podataka

 • Tahograf kao zajednički voditelj obrade je imenovao je službenika za zaštitu podataka s kojim možete kontaktirati u vezi bilo kakvih pitanja ili zabrinutosti po pitanju naše Politike privatnosti. Kontakt našeg Službenika za zaštitu podataka možete dobiti upitom na adresu e-pošte na zvo@tahograf.hr ili telefonski na broj 01/3795-700

Promjene politike privatnosti

Svaku promjenu Politike privatnosti možete pogledati na našim web stranicama unutar ovog dokumenta. Savjetujemo da povremeno posjetom ovoj stranici provjerite da li smo i koje izmjene uvrstili u Politiku privatnosti

Kontakt

Za sva dodatna pitanja vezana uz Politiku privatnosti budite slobodni javiti nam se:

·         Pismenim putem na adresu Tahograf d.o.o., Dr. F. Tuđmana 24, Sveta Nedelja

·         E-poštom na adresu zvo@tahograf.hr

 

eNovine

Upišite svoju adresu e-pošte i primajte informacije o ponudama tvrtke Tahograf.

Kontakti

Sustavi kvalitete

U skladu s misijom društveno odgovornog poslovanja Tahograf zadovoljava sve ekološko-ekonomske aspekte održivog poslovanja te doprinosi povećanju razine sigurnosti na cestama i očuvanju okoliša. Ponosni smo nositelji certifikata kvalitete ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001, te znaka Hrvatska kvaliteta

Saznajte više

Društvene mreže

Pronađite nas na sljedećim društvenim mrežama:

Icon Up

Ova web stranica radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »